effect go hey funny

uživatel: nepřihlášen
> přihlásit

TEP - Tělo - Energie - Pohyb

Program pohybových aktivit Ostravské univerzity TEP je členěn na 4 základní programy: GO, EFFECT , FUNNY a HEY. Každý sleduje jiný cíl. Nabízí uživatelům pohybové aktivity, které přispívají k naplňování tohoto cíle. V odkazu sporty jsou naopak všechny pohybové aktivity nesetříděny a uživatelé si mohou vybrat z celé nabídky nabízené v rámci programu TEP. Některé aktivity nemusí být v současnou chvíli dostupné (např. v září lyžování, v lednu beach volejbal), ale jejich dostupnost bude aktualizována v průběhu roku. Nedílnou součástí programu TEP je i  nabídka DIAGNOSTIKY tělesné zdatnosti v níž jsou zařazeny i základní tréninkové metody. Při využívání programu TEP doporučujeme všem studentům i zaměstnancům důkladně si pročíst sekci PRAVIDLA TEP. V sekci NOVINKY mohou zájemci nalézt nové akce a reportáže popř. fotografie z akcí které již proběhly.
 

GO

Cílem programu je nabídnou studentům i zaměstnancům Ostravské univerzity takové aktivity, které svým charakterem mohou v případě správného a pravidelného provádění ovlivnit rozvoj popř. udržování pohybových schopností tzn. síly, rychlosti a vytrvalosti. Jde o aktivity, které jsou prováděny převážně s vyšší intenzitou zátěže tzn. v oblasti submaximální zátěže.
 

EFFECT

Smyslem programu je nabídnout jeho uživatelům takové aktivity, které v případě správného a pravidelného provádění ovlivňují formování postavy, nápravu svalových dysbalancí a inicializují úbytek váhy. Aktivity se tedy soustředí a na posilování atrofovaných a protahování zkrácených svalů. Jde o aktivity převážně vytrvalostního charakteru ve střední intenzitě zátěže.
 

FUNNY

Cílem programu je především zábava, relaxace a společenské kontakty. Půjde především o jednorázové aktivity popř. společenské akce pohybového charakteru. Intenzitu zátěže si volí jeho uživatelé samostatně a na základě individuálního pocitu.
 

HEY

Program nabízí zájemcům možnost rozvoje stávajících resp. výuku některých nových pohybových dovedností. Předpokládá se, že zájemci o tyto aktivity budou vybranou aktivitu s ohledem na didaktický postup výuky, navštěvovat pravidelně. Intenzita zátěže je úměrná typu výuky zvolené pohybové aktivity.
 

 

VYBERTE SI PROGRAM A OBJEDNEJTE "VÁŠ" SPORT

programy

[c] Ostravská univerzita 2005 - 2022